Инфра Червени ПАНЕЛИ

Custom Facebook Display

Гаранционна поддръжка
Всеки закупен от „САВУЛЕН КЛИМА" климатик получава гаранция. Тя покрива всички фабрични дефекти, възникнали по време на нормалната експлоатация на климатика в гаранционния период. При възникнал гаранционен проблем, ремонтът на климатика ще бъде за сметка на САВУЛЕН КЛИМА, включително резервни части и ако е необходим демонтаж, тестване в сервиз и монтаж. Изключение правят случаите, когато по желание на клиента климатика е монтиран с вишка или алпинист. Тогава клиента трябва да осигури достъп до климатикът или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа.

Гаранцията на климатика не важи в случаите, когато повредата е причинена от: повишено или понижено захранващо напрежение, токови удари, природни стихии, неправилна експлоатация на уреда, ако е удрян, както и в случаите когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица. В тези случаи ремонтът се заплаща съгласно действащата ценова листа на фирмата. ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ПЛАСТМАСОВИ ДЕТАЙЛИ НА КЛИМАТИКА И НЕГОВОТО ДИСТАНЦИОННО.

Извън гаранционна поддръжка
Фирма „САВУЛЕН КЛИМА" осигурява след гаранционен сервиз на всички предлагани климатици. Ремонтът се извършва от висококвалифицирани специалисти в областта на сервизната дейност. Цената за ремонта се формира като сума от цената на повредената част или модул и цената за труд.

Цените на резервните части се оферират на клиента след установяване на проблема и преди евентуалната им подмяна.

 

Цени на извън гаранционен сервиз

 • Почистване на вътрешен топлообменник чрез сваляне - 150 лв. (труд)
 • Почистване на външен топлообменник - 80 лв.(труд)
 • Зареждане на климатична инсталация с хладилен агент (фреон) - (15лв./100гр. )
 • Профилактика на климатик от 9 000 /14 000 BTU - 60 лв. (труд)
 • Профилактика на климатик от 14 000 /24 000BTU - 80 лв.(труд)
 • Профилактика на климатик над 24 000 BTU - 100 лв.(труд)
 • Демонтаж на стар климатик до 18 000 BTU – 160 лв. (труд)
 • Демонтаж на стар климатик над 18 000 BTU – след оглед
 • Диагностика на климатик – от 30 до 60 лв.

Подмяна компоненти на вътрешно тяло:

 • - електронен блок – 80 лв.(труд)
 • - датчик - от 20 до 40 лв. (труд)
 • - йонизиращи филтри- от 20 до 40 лв. (труд)
 • - турбина - 80лв.(труд)
 • - двигател - 80 лв. (труд)
 • - лагери на двигател - 80 лв. (труд)

Подмяна компоненти на външно тяло:

 • - електронен блок - 80 лв.(труд)
 • - датчик - от 20 до 40 лв. (труд)
 • - компресор до 12 000 BTU – 200 лв. (труд)
 • -компресор от 12 000 / 18 000 BTU – от 200 до 260 лв. (труд)
 • - турбина - 80 лв.( труд)
 • - двигател - 80 лв. (труд)
 • - ЧЕК-вентил - 160лв. (труд)
 • - четирипътен вентил - 180 лв. (труд)
 • - кранове - от 50 до 70 лева (труд за 1 брой кран)

Изображението на продуктите е примерно и може да има несъответствие с действителния продукт.
Савулен Клима не носи отговорност за допуснати грешки в техническото описание на продукта.